Енергия от природата: вятърната енергия днес

Тази малка двуезична книжка на БГВЕА ще ви обясни за различните форми на енергия от възобновяеми източници и защо се нуждаем от тях.

Енергия от природата: вятърната енергия днес

Енергия от природата: вятърната енергия днес

Отличени са предимствата на вятърната енергия, като информацията е поднесена с онагледяващи графики и снимки по различните теми – от това що е възобновяема енергия до поддръжката и експлоатацията на един вятърен парк.

Можете да разгледате книжката на БГВЕА.

Posted in Новини, Партньори | Tagged , , | Leave a comment

RePowerMap

RePowerMap – „Европейска карта за насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност“ има за цел повишаването на осведомеността на хората по отношение на справяне с климатичните промени, прилагане на иновациите и промяна на политиките. Картата, също така, позволява да се популяризират предстоящи събития, кампании и мероприятия, както и да се разгледат или добавят различни добри примери и практики. Картата ви позволява да се сдобиете с контакти на хора, фирми, организации, общини и региони, които са активни и се занимават с дейности в областта на енергийната ефективност и възобновяемата енергия.

Картата дава възможност лесно да се направи сравнение между отделните страни, както и да се проследи положителния ефект от успешното национално и европейско законодателство и програми.

В своя завършен вариант онлайн картата ще съдържа над 40 000 примера за инсталирани ВЕИ и сгради с подобрена енергийна ефективност и дневно ще се посещава от над 1000 души. Картата ще дава информация и за над 4000 събития годишно. На практика тя представлява един виртуален информационен център за обмяна на контакти и популяризиране на дейностите и събитията на всички ползващи нейните неограничени възможности.

Проектът започва през 2008 г. от Швейцария, в момента се финансира от програмата „Интелигентна енергия Европа” и в него участват партньорски организации от над 10 европейски страни.

В дългосрочен план се очаква RePowerMap да съдейства за увеличаване на годишните инвестиции във ВЕИ и проекти за енергийна ефективност преди 2020 г., за създаването и надграждането на нови партньорства, проекти и бизнес контакти, както и ще продължи да се развива и разширява като инициатива между всички държави членки на ЕС и на глобално ниво също.

Ако работата ви е свързана с положителни примери в областта на ВЕИ и ЕЕ, можете да ги отбележите на картата.

Posted in Гарант-Д, Новини | Leave a comment